Spiria logo
Simon Toussaint
 
Simon Toussaint

Fascinated by new methods of digital marketing, media and advertising. Daily: Marketing.